Willie Kappert

Poelier

0314-324937

Heeft u vragen of wensen? We staan u graag te woord!

Privacy verklaring voor onze website

Deze privacy verklaring is gericht aan alle bezoekers van de website van Poelier Willie Kappert.

Poelier Willie Kappert kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van de formulieren op de website aan ons verstrekt of per e-mail aan ons verstuurt. Deze gegevens zullen door ons zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en worden niet verstrekt aan derden.


Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geeft u toestemming aan Poelier Willie Kappert om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • - Heer / Mevrouw
 • - Voorletters en achternaam
 • - Adres, postcode en woonplaats
 • - Telefoonnummer
 • - Email adres
 • - IP-adres
Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet.


Doel voor deze verwerking

Wij verwerken uw email adres en telefoonnummer om uw bestelling te kunnen leveren, te kunnen reageren op het door u ingevulde formulier of de door u verstuurde e-mail. Dit doen wij telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail).
Uw adresgegevens hebben wij nodig om goederen of diensten aan u te leveren en te kunnen factureren.
Verder hebben we deze gegevens nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten aan onze boekhouding.


Bewaartermijn van deze gegevens

Poelier Willie Kappert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, waarvoor u uw gegevens heeft afgegeven. Nadat de bestelling / inhoud van het formulier of uw e-mail volledig is beantwoord en is afgehandeld , worden de gegevens verwijderd.
Fiscale gegevens zoals NAW-gegevens en contractgegevens bewaren wij 7 jaar.


Uw rechten

Poelier Willie Kappert is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. U heeft altijd het recht om:

 • - een verzoek tot inzage te doen;
 • - vragen de gegevens te corrigeren;
 • - vragen de gegevens te verwijderen;
 • - vragen om beperking van de verwerking;
 • - vragen om de gegevens over te dragen;
 • - bezwaar maken tegen de verwerking;
 • - de toestemming voor de verwerking intrekken.
Alle vragen ten aanzien van privacy kunt u richten aan poelier@williekappert.nl
Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u eveneens melden via dit email adres. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging

Poelier Willie Kappert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om misbruik, verlies of onbevoegde verwerking tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet afdoende beveiligd zijn, of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dat contact op met poelier@williekappert.nl.


Cookies

Wij gebruiken op onze site geen cookies of Google Analytics.